جراحی زیبایی گوش اتوپلاستی

جراحی زیبایی گوش اتوپلاستی

جراحی زیبایی گوش اتوپلاستی می‌ تواند شکل، وضعیت قرارگیری یا نسبت گوش به صورت را بهبود ببخشد. با اتوپلاستی می‌ توان عیوب ساختاری گوش که به صورت مادرزادی،

پاسخ

9 − نه =