جراح بینی

جراح بینی

جراح بینی : جراحی ‌زیبایی بینی‌ که اصطلاح علمی آن رینوپلاستی ( ( Rhinoplastyاست ؛ در حقیقت تلفیقی از دو واژه Rhino به معنای بینی و plasty به معنای تصحیح

پاسخ

14 + 16 =