درمان پولیپ بینی با جراحی

درمان پولیپ بینی با جراحی

درمان پولیپ بینی با جراحی : پولیپ‌ های بینی، بر آمدگی‌ هایی هستند که در پوشش طبیعی بینی ایجاد می‌شوند. معمولاً این برآمدگی‌ ها در فضای داخلی بینی

پاسخ