علت-و-درمان-گرفتگی-بینی-با-جراحی-3

علت و درمان گرفتگی بینی با جراحی

علت و درمان گرفتگی بینی با جراحی : موانعي که بر سر راه جريان هوا به درون بيني به وجود مي‌آيد، باعث بسته شدن مجاري بيني مي‌شود.

پاسخ