عمل-جراحی-ترمیمی-بینی-2

عمل جراحی ترمیمی بینی (ثانویه)

عمل جراحی ترمیمی بینی (ثانویه) : عمل جراحی ترمیمی بینی یک عمل جراحی بینی دیگر به منظور اصلاح و یا بهبود نتایج جراحی بینی اولیه است.

پاسخ