پرسش و پاسخ

این بخش، مربوط به اشخاصی است که سابقه معاینه قبلی نداشته و پرونده ای ندارند.
افرادی که قبلا مورد معاینه قرار گرفته و دارای پرونده می باشند، می توانند از راه تماس تلفنی به طرح سوالات خود بپردازند.
پس از بررسی پرونده این عزیزان، پاسخگوی سوالات آن ها خواهیم بود.

مطالب مرتبط