بایگانی جراحی های درمانی

ترمیم و اصلاح شکستگی های فک و صورت
جراحی های درمانی

ترمیم و اصلاح شکستگی های فک و صورت

ترمیم و اصلاح شکستگی های فک و صورت : شکستگی استخوان یکی از مشکلاتی است که در بسیاری آسیب‌دیدگی‌ها مشاهده می‌شود. منظور از شکستگی صورت