بایگانی پروتز

جراحی پروتز چانه
پروتز

جراحی پروتز چانه

جراحی پروتز چانه یا جراحی ایمپلنت چانه ، نوعی عمل جراحی زیبایی است که می تواند با افزایش طول و عرض چانه و نیز تقویت

جراحی پروتز گونه
پروتز

جراحی پروتز گونه

جراحی پروتز گونه یکی از انواع عمل های جراحی زیبایی صورت می باشد. به طور کلی داشتن گونه هایی برجسته ، از عواملی به شمار