بایگانی بزرگ کردن باسن با تزریق چربی

بزرگ کردن باسن با تزریق چربی و عوارض پروتز باسن
جراحی های زیبایی

تزریق چربی به باسن

تزریق چربی به باسن، روشی است که به منظور افزایش حجم، اصلاح فرم، زیبایی اندام و برطرف نمودن افتادگی و چین و چروک های پوست