بایگانی ترمیم پس از سوختگی

عمل جراحی میکروسرجری چیست
جراحی های زیبایی

عمل جراحی میکروسرجری چیست

عمل جراحی میکروسرجری چیست ؟ در واقع میکروسرجری شامل استفاده از یک میکروسکوپ جراحی جهت انواع روش‌های ترمیمی می‌باشد.  بزرگنمایی بالا امکان دوختن رگ‌های خونی