بایگانی جراحی بزرگ کردن سینه

ترمیم جای بخیه بعد از عمل پروتز سینه
جراحی های سینه

ترمیم جای بخیه بعد از عمل پروتز سینه

فرآیند ترمیم جای بخیه بعد از عمل پروتز سینه، در بدن افراد در بازه های زمانی متفاوتی صورت میگیرد. این امر به دلایل مختلفی از