بایگانی لیفت گردن

از بین بردن و رفع غبغب با لیپوساکشن و جراحی
جراحی های زیبایی

درمان افتادگی غبغب با بهترین روش

از بین بردن و رفع غبغب با لیپوساکشن و جراحی : اغلب بیمارانی که غبغب دارند معمولاً در مورد زیبایی ظاهری و پیر به نظر