بایگانی مراقبت‌های پس از جراحی زاویه دار کردن صورت و فک

تصویر
جراحی های زیبایی

جراحی زاویه سازی فک و صورت

جراحی زاویه سازی فک و صورت همانطور که کاملا از نام آن پیدا است برای اصلاح شکل و فرم فعلی اجزای صورت و ایجاد زاویه