بایگانی نحوه انجام عمل ماموپلاستی

ماموپلاستی
جراحی های سینه

ماموپلاستی چیست؟

ماموپلاستی، کلیه اعمال جراحی سینه ؛ اعم از کوچک کردن سینه ، بزرگ کردن سینه و لیفت سینه را پوشش می دهد ؛ اما غالبا