بایگانی کوچک کردن بینی

کوچک کردن بینی با جراحی
جراحی های بینی

کوچک کردن بینی با جراحی

بسیاری از ما به‌ طور مادرزادی دارای یک بینی زیبا و متناسب نیستیم. داشتن بينی خيلی بزرگ يك معضل است. چرا كه تقريباً‌ تمام صورت